Amb la tecnologia de Blogger.

La Sèquia


Intervenció Comunitària: Dissabtes a la Sèquia


Amb la col·laboració de l’Associació Cultural de Capoeira Angola Vadiaçao i veïns del mateix carrer ens hem proposat un projecte de dinamització sociocultural. El nostre objectiu és afavorir la integració social i cultural a l’espai públic.

Proposem una sèrie d’activitats a través de les quals pretenem estimular la pràctica artística i cultural dels veïns i veïnes de la plaça, tot utilitzant el procés creatiu com una eina ’expressió i autoconeixement.

Partim de la voluntat de proporcionar a la comunitat eines per millorar la convivència,i afavorir la mediació i la resolució de conflictes. A la vegada, pretenem incidir en el desenvolupament individual de les persones, arribant a canalitzar o neutralitzar aquelles conductes negatives sorgides a causa de situacions de vulnerabilitat.

Amb aquesta proposta esperem també generar espais de trobada per afavorir l’intercanvi, la comunicació i el reconeixement mutu, volem teixir connexions i aliances per afavorir el suport mutu i la col·laboració entre diferents entitats, persones i agents del barri, per tal d’afavorir la cohesió social al territori.


   


Share
Tweet
Pin
Share